ให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความรู้ ช่วยเหลือธุรกิจให้สามารถแก้ปัญหา หรือมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้